Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
INFORMASJONSSKRIV TIL ANDELSEIERNE NR. 3/19.
Publisert 03.09.2019

AVLØPSPROSJEKTET

Styret er i gang med å innhente tilbud på innvendig rehabilitering av våre avløpsrør. Vi regner med å avslutte denne prosessen i løpet av høsten 2019. Avhengig av leveringstiden fra den leverandør som blir valgt, regner vi med oppstart i 2020.

RETNINGSLINJER FOR REHABILITERING AV VÅTROM

Styret har utarbeidet retningslinjer for rehabilitering av våtrom. Disse finner du på vår hjemmeside: blafjellet.no

BRANNSIKKERHET

Som en del av vårt HMS-arbeid er vi pålagt kontroll av installert brannslukkingsutstyr i form av brannslange og godkjente røykvarslere. Disse er installert av borettslaget og er borettslagets eiendom. Det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden og finnes i boenheten. Avvik skal straks meldes til Styret. For de andelseierne/beboerne som ikke melder om avvik, forutsetter Styret at utstyret er kontrollert og funnet i orden. Dersom noe av utstyret er fjernet skal dette også meldes til Styret. Erstatning for manglende utstyr vil bli installert og kostnaden vil bli belastet andelseier, da det er i strid med borettslagets regler å fjerne disse enhetene fra boenheten. Vi gjør også oppmerksom på at det skal finnes en branninstruks i hver oppgang i blokkene. Dersom denne ikke finnes, kontakt Styret umiddelbart. Dette gjelder også for rekkehusene.

KLAGER OG KLAGEBEHANDLING

Styret har utarbeidet egne regler for klagebehandling. I den forbindelse har vi laget et klagebehandlingsskjema som skal brukes for dette formålet. Klager som blir fremmet på andre måter vil ikke bli behandlet. Klagebehandlingsskjemaet er å finne på vår hjemmeside.

PAPP OG PAPIR

Da henting av papp og papir er gratis fra Renovasjonsetaten, hentes dette med en lavere frekvens enn restavfall. Vi gjør oppmerksom på at det står 2 store containere for dette formålet i henholdsvis Glimmersvingen og Blåfjellparken. Benytt disse dersom papp- og papircontainerne blir fulle. Vi anmoder samtidig samtlige til å brette pappen ordentlig, da dette frigjør mye plass.

ØVRIGE PROSJEKTER

Skifte av garasjeporter i garasjeanlegget i Mellombølgen, som ligger i budsjettet, vil bli gjennomført i løpet av september.

Ang. utskifting av søppelskurene, som også ligger i budsjettet, er det gjort avtale med en leverandør om dette. Det er en målsetting å få dette utført dette året.

 

 

 

VEDTEKTER OG HUSORDENSREGLER

 

Alle andelseiere/beboere plikter å overholde borettslagets vedtekter og husordensregler. Disse er vedtatt av andelseierne for å skape best mulig bomiljø for alle. Alle plikter derfor å sette seg grundig inn i dem. Majoriteten av andelseierne/beboerne forholder seg til disse på en korrekt måte. Det finnes imidlertid en minoritet som ikke gjør det.

 

Eksempler på mest vanlig mislighold er støy utenom de tider som er tillatt, plassering av personlige ting på fellesarealene i oppganger, kjeller, loft, utearealer, manglende søknader på det som det skal søkes om, feilparkering etc.

 

Styret vil utøve en streng praksis for brudd på disse reglene, med de konsekvenser det måtte få for dem det gjelder.

 

CONTAINER FOR HAGEAVFALL

 

Det vil i hagebrukssesongen bli plassert en container for oppbevaring av hageavfall. Denne vil bli plassert innerst mellom garasjene i Mellombølgen. Her kan beboerne sette sekker med kun hageavfall på anvist plass ved siden av containeren. Vaktmester vil sørge for at avfallet blir plassert i denne. Etter endt sesong, eller ved behov vil denne bli hentet og tømt.

 

ETTÅRSKONTROLL AV REKKEHUSENE

 

Det vil i løpet av høsten bli gjennomført ettårskontroll av rehabiliteringsarbeidene på rekkehusene. Styret ber samtlige rekkehuseiere om å sjekke for mangler og sende inn en mangelliste.

 

100 – ÅRING

 

Blåfjellet Borettslag har en andelseier/beboer som i disse dager fyller 100 år. Hun har bodd i borettslaget siden starten. Styret i borettslaget vil benytte anledningen til å gratulere henne med dagen og jubileet. I den anledning vil borettslaget og OBOS gi henne en spesiell oppmerksomhet på vegne av samtlige andelseiere/beboere.

 

INFORMASJON FRA STYRET

 

Styret ønsker innspill fra andelseierne/beboerne om hva de ønsker mer informasjon om, og forslag til hva Styret skal se nærmere på.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret

 

 

 

Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Lambertseter

Søndag
°C
Mandag
°C
Tirsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi