Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Styrets begrunnelse for anbefalt løsning til rehabilitering av avløpssystemet
Publisert 04.05.2019

STYRETS BEGRUNNELSE FOR VALG AV ANBEFALT LØSNING PÅ AVLØPSSYSTEMET

Styret i Blåfjellet Borettslag føler behov for å dele de argumentene vi har lagt til grunn for vår anbefalte løsning til nødvendig vedlikehold av avløpssystemet i borettslaget med beboerne før den ekstraordinære generalforsamlingen 7.mai 2019. Vi begynner innsjekkingen kl. 18.00 og starter møtet så snart dette er unnagjort.
 

Beslutningen er tatt på de samme faktaopplysningene det er redegjort for i vår konsekvensutredning og på beboermøtet.
 

Etter å ha snakket med fagekspertisen fra flere hold og anbefalingen fra SINTEF Byggforsk er vi overbevist om at de ulike alternativene er likeverdige med hensyn til teknisk kvalitet, risikoprofil og levetid.
 

Det rimeligste alternativet er ikke dårligere, bare billigere pga. gjennomføringsmetoden.
 

Vi har regnet på konsekvensene på tallene som fremkommer i tabellene fra OBOS-banken på de ulike alternativene og kommet fram til følgende tall:
 

Økning av fellesgjeld utover dagens fellesgjeld vil bli på mellom 300.000,- og 400.000,-. Denne betales ned over felleskostnadene.
 

Ved å velge det dyreste alternativet (full utskiftning) vil et nytt bad koste samtlige beboere i gjennomsnitt:
 

Blokkene: Kr. 1.265-x12x30 = kr. 455.400,- (12 mndr.x30 år)

Rekkehusene: Kr. 1.535,-x12x30 = kr. 552.600,- (12 mndr.x30år)
 

Det er lagt differansen i økningen i felleskostnadene mellom alt. 1 og alt. 2 til grunn for beregningen av gjennomsnittet.
 

Ved full utskiftning vil man få tilbake en standard minimumsløsning på baderommet, med en verdi på ca. kr. 100 - 150.000,-

Alle betaler således mellom kr. 450.000 og kr. 550.000,- for et baderom til kr. 100 - 150.000,-.
 

Ved egenfinansiering via bank får man et topp bad for mellom kr. 200.000,- og kr. 250.000,-.
 

I tillegg vil man kunne regne med et tilskudd for skifte av sluk fra borettslaget ved egen rehabilitering av baderommet.
 

Styret mener at det vil være totalt uansvarlig å anbefale en løsning som vil koste kr. 170 millioner ekstra på et prosjekt som fagpersoner har definert som likeverdige løsninger med tanke på levetid og risikoprofil. En slik løsning vil også vanskeliggjøre andre nødvendige vedlikeholdsbehov i borettslaget i lang tid framover, dersom man ikke øker felleskostnadene ytterligere.
 

Vi anmoder derfor alle å møte frem eller gi noen fullmakt til å stemme for Styrets anbefalte forslag, og sikre nødvendig flertall.
 

Oslo 2. mai 2019.
 

Med vennlig hilsen
 

For Styret i Blåfjellet Borettslag
 

Thor Eckmann
 

Styreleder

Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Lambertseter

Søndag
°C
Mandag
°C
Tirsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi