Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Infoskriv
Publisert 05.04.2019

INFORMASJONSSKRIV 2-19 TIL BEBOERNE I BLÅFJELLET BORETTSLAG

VIKTIGE DATOER

Informasjonsmøte ang. utredning av rehabilitering av vann og avløpssystemet: 25. April 2019 kl. 19.00 i Lambertseter Kirke.

Ekstraordinær generalforsamling: 7. Mai 2019 kl. 19.30 i Lambertseter Kirke.

Lofts- og kjellerrydding: 9. Mai 2019. («Rusken»)

Det blir satt ut spesialcontainere fra Renholdsetaten på lekeplassen med innkjøring fra Glimmerveien 3 for farlig avfall (www.norskgjennvinning.no) og småelektrisk avfall, EE-avfall. Alt spesialavfall skal kastes der, og ikke settes foran blokkene. Spesialcontainerne vil være tilgjengelige i tidsrommet 7 – 14. Mai. 

Større gjenstander som komfyrer, vaskemaskiner frysere etc. kan leveres på depotet til Euronics Lambertseter eller andre mottak av elektrisk avfall.

VI GJØR SAMTIDIG OPPMERKSOM PÅ AT HENSETTING AV GJENSTANDER PÅ FELLESAREALENE I LOFT, KJELLER OG TRAPPELØP IKKE ER TILLATT. DISSE SKAL LEVERES PÅ GJENBRUKSSTASJONER FOR ANDELSEIERS REGNING.

Ordinær generalforsamling: 6. Juni kl. 18.00 i Lambertseter Kirke.

STYRETS ARBEID

Etter avslutningen av prosjektet for rehabilitering av rekkehusene har Styret vært spesielt opptatt av å forbedre og videreutvikle leveransestrukturen i borettslaget. Målet er å sikre kostnadseffektive leveranser til forventet kvalitet. Dette vil lette administrasjonen av borettslaget nå og i fremtiden og forbedre økonomien.

Parallelt er det lagt ned mye arbeid for å utrede behovet for å rehabilitere vann og avløpssystemet i borettslaget. Dette for at beslutningen kan tas på et best mulig faktagrunnlag. 

UTREDNING AV VANN OG AVLØP

Faktagrunnlaget vil bli presentert på et beboermøte, som nevnt over, der man kan stille spørsmål. Konklusjonene i utredningen vil bli lagt ut på vår hjemmeside i forkant av beboermøtet. Dersom enkelte ikke har tilgang til hjemmesiden, kan man rekvirere utredningen på papir på styretelefonen 414 76 778. Styret har opprettet en egen E-postadresse, der beboerne kan sende inn spørsmål i forkant av beboermøtet. Disse vil bli tatt hensyn til i utredningen på beboermøtet så langt dette er praktisk mulig.

E-post adresse: avlopsprosjekt@gmail.com

Styret vil deretter utarbeide sin begrunnede anbefaling, som det skal stemmes over på en ekstraordinær generalforsamling.

 

SKADER OG FORSIKRING

De fleste skader og følgeskader i borettslaget er vannskader. Disse er nesten uten unntak forårsaket av dårlig indre vedlikehold fra beboeres side, og ikke fra borettslagets felles vann og avløpsrør. Dette påvirker også den forsikringspremien vi som fellesskap må betale og dermed også størrelsen på felleskostnadene. Andelseiers vedlikeholdsplikt er regulert i borettslagets vedtekter pkt. 5, 5-1. Disse finner du på vår hjemmeside: www.blaafjellet.no

Vi oppfordrer derfor samtlige andelseiere til regelmessig å vedlikeholde vannlåser, sluk etc. ved hjelp av flytende avløpsåpner dersom man merker at vannet renner mer langsomt en tidligere, samt sjekke innvendige rør og varmtvannsbeholdere for lekkasjer der det er mulig. Dette vil gjøre det mulig å beholde egenandelen kr 10.000,- i forsikringen for andelseierne slik den er i dag.

UREGLEMENTERT LADING AV EL-BILER

Lading av el-bil skal skje etter NEK-2018 – Forskrifter, Regler og Normer for lading av Elbil og Plug-In Hybrid. Alle andre former for lading på borettslagets område vil kunne oppfattes som vesentlig mislighold. Dette gjelder spesielt for lading i borettslagets garasjer.

SKILTING I BORETTSLAGET

Skiltingen av borettslaget er avsluttet med unntak av bedre husnummerskilting i Mellombølgen nede ved veien. Dette gjelder for de rekkehusene som ligger tilbaketrukket fra veien.

Det vil gjøre at utrykningskjøretøy etc. lettere kan finne fram.

RENHOLD

Dersom det er klage på renholdet i oppgangene, har vi inngått en avtale med leverandøren om at dette dokumenteres sammen med bilder som underbygger klagen. Bildene må tas samme dag som renholdet er foretatt og vise dato og klokkeslett.

STORSTUA

På grunn av bråk, hærverk og forsøpling i Storstua og nærmiljøet har Styret besluttet å endre reglene for leie av Storstua. Disse finner du på vår hjemmeside.

VÅRFEIING

Vårfeiingen vil bli iverksatt så snart faren for nye snøfall er over. Dette vil bli informert særskilt, slik at beboerne får mulighet til å flytte biler. etc.

 

Med vårlig hilsen fra Styret i Blåfjellet Borettslag

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Lambertseter

Torsdag
°C
Fredag
°C
Lørdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi