Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Infoskriv Desember 2018
Publisert 03.12.2018

INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERNE I BLÅJELLET BORETTSLAG

29.11.2018


Styrets arbeid

Det nye styret har i perioden etter generalforsamlingen hatt fokus på to hovedområder i tillegg til løpende drift .

Ferdigstilling av utvendig rehabilitering av rekkehusene i henhold til allerede inngåtte avtaler

Gjennomgang og reforhandling av samtlige leverandøravtaler i borettslaget. Dette har vært viktig for å kvalitetssikre at vi har de mest kostnadseffektive avtalene og at vi får levert det vi betaler for.


Rekkehusprosjektet

Rekkehusprosjektet ble avsluttet 19.10.18 i henhold til avtalt fremdrift og til avtalt kostnad.


Parkering og skilting

På tross av gjentatte oppfordringer til beboerne om å respektere parkeringsreglene i borettslaget, som er vedtatt i vedtekter og husordensregler, blir disse ikke fulgt i tilstrekkelig grad. Dette er til hinder for utrykningsfartøyer samt brøyting og strøing om vinteren.

Vi har derfor sett oss nødt til å skilte borettslaget etter privatrettslige regler, slik at vi kan håndheve parkeringsreglene. Samtidig beskyttes leietakerne med betalte parkeringsplasser.

Vi håper nå at beboerne respekterer disse, slik at det blir unødvendig å praktisere dem.


Rehabilitering av vann og avløp i borettslaget

Vi er nå klar til å foreta en siste evaluering av rehabilitering av vann og avløp i borettslaget.

Vi har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreta en siste teknisk gjennomgang av de ulike alternativene, samt foreta en risikovurdering og konsekvensanalyse. Gjennomgang av de ulike alternativene vil bli presentert i beboermøter i første kvartal 2019.

Etter at beboermøtene er avholdt vil Styret legge fram sitt anbefalte begrunnede alternativ til løsning. Dette vil bli stemt over på en generalforsamling.

Deretter vil arbeidet starte med å gjennomføre prosjektet. Så snart tidsplanen er klar vil denne bli presentert for beboerne. Dette er et prosjekt som vil strekke seg over flere år.


Hjemmesiden

Vi ønsker at beboerne i størst mulig utstrekning benytter seg av borettslagets hjemmeside for å hente informasjon. Vi er i ferd med å omarbeide denne, slik at den blir mest mulig intuitiv og brukervennlig. Forslag til forbedringer er alltid velkommen

Vi ønsker også at man benytter seg mest mulig av borettslagets E-post adresse blafjellet@styrerommet.net, dersom man vil ha rask tilbakemelding fra Styret. E-post behandles hver dag


Informasjon i forbindelse med julen

De faste juletrærne vil bli tent som vanlig til rett tid.

Personlige juletrær kan legges ved siden av containerne på lekeparken. Vi vil sørge for at disse blir kjørt bort etter nyttår.


STYRET ØNSKER SAMTLIGE EN HYGGELIG JULEFEIRING OG ET GODT NYTT ÅR!

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Lambertseter

Søndag
°C
Mandag
°C
Tirsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi