Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Storstueregler

Storstueregler

Publisert 08-03-2018

Storstua er et flott lokale. Vi ønsker at så mange som mulig benytter seg av tilbudet om å leie det til en god pris, men det er en forutsetning for å få leie lokalene at ordensreglene overholdes


DET ER NÅ INNFØRT 20 års aldersgrense på leie av lokalet. Formålet med dette er å hinde gjentakelse av uheldige hendelser.

Type arrangementer som er tillatt er:
Dåp
Barnebursdager
Konfirmasjon
Bryllup
Jubileer fra 30 år og opp
Begravelse

Andre type arrangementer MÅ det søkes spesifikt om.

Det SKAL skrives ned hvilke type arrangement det søkes om. Mangler dette blir ikke søknaden behandlet.

UTLEIEPRISER FOR 2018

Andelseiere i Blåfjellet borettslag:

Mandag - torsdag 750,- / dag

Fredag - søndag 1300,- / dag

timespris 150 kr/time

Bor du ikke i Blåfjellet borettslag:

Mandag - torsdag 1500,- / dag

Fredag - søndag 2600,- / dag

timespris i ukedager 300,-


Da vi ikke lengre oprererer med depositum vil eventuelle kostnader som følge av skader på lokalet og matriell bli krevd inn i etterkant. 

Av hensyn til naboer må lokalene være tømt senest kl 24 ved utleie.

Vask
Det vil tilkomme 500kr for vask av lokalet etter bruk. Dette er obligatorisk....  Dette betyr at du som leier skal rydde alt tilbake slik det var da du først kom inn i lokalet, mens vasking av gulv, toaletter og kjøkkenbenker blir tatt av vaskepersonalet.

LES kontrakten du får tilsendt. Der finner du info om nøkler, regler og hva du forplikter deg til å gjøre/ ikke gjøre.
Glassdørene i lokalet må ikke tildekkes av mørke ting under noen omstendigheter da glasset vil kunne sprekke.
 

ORDENSREGLER

Det er en forutsetning for å få leie lokalene at ordensreglene overholdes:

1. Leietaker er forpliktet til å sette seg inn i reglene for bruk av Storstua før

lokalene tas i bruk.

2. Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruksen for lokalene.

3. Leietaker er ansvarlig for at arrangement gjennomføres på en slik måte at hus

og inventar ikke blir skadet. Leietaker er erstatningsansvarlig for svinn og skader som oppstår i forbindelse med arrangement. Dette må rapporteres i egenerklæringsskjema ved tilbakelevering av nøkkel.

4. Lokalene skal være ryddet og låst ved leietidens utløp. 

5. Aktivitetene i huset skal ikke være til sjenanse for naboene. Vis hensyn når

det gjelder støynivået.

6. Arrangement holdes i tidsrommet mellom kl. 09:00 - kl. 24:00 dersom ikke annet fremgår i kontrakten.

7. Det skal i alminnelighet være ro fra kl. 22:00.

8. Etter endt leie leveres nøkkel tilbake samme sted iht til avtalt tidspunkt, jf.

pkt.

9. Det er ikke tillatt å fjerne utstyr fra lokalet.

10. Dersom det er dårlig vask, vennligst gi snarlig tilbakemelding før lokalene tas i bruk.

 

 

11. Alt av avfall skal kastes etter endt leie. Søppelskur befinner seg rett utenfor trappen ved inngangen til Storstuen.

 

 

12. Bord vaskes over og settes på plass samt stoler. Service som er brukt vaskes i industrimaksinen.

AVBESTILLING

Leietaker kan avbestille lokalet frem til 6 uker før leiedato uten forpliktelser. Dersom avbestilling skjer mellom 6 uker og 1 uke før leiedato beholder Blåfjellet Borettslag depositumet. Avbestilles lokalet 1 uke før leiedato eller senere betales full leie til borettslaget dersom ikke leietaker selv skaffer en ny leietaker.

Dersom arrangement må avlyses av årsaker som er borettslagets ansvar, refunderer borettslaget forhåndsbetalt leiepris, depositum og forhåndsbetaling for vask av lokalet. Borettslaget påtar seg ikke ytterligere erstatningsansvar.

VASK

Leietaker er ansvarlig for å rydde lokalene samt stoler og bord etter endt leie. 

Borettslaget skal etter endt leieperiode gå inspeksjonsrunde for å avdekke eventuelle skader.  Vask av lokalene er pr i dag gjort av innleid renholder da det viser seg at det ikke alltid har vært like bra vask fra enkelte leietakere.

Borettslaget har avtale med BN Rent & Grønt AS for rengjøring av lokalene for kr. 500,-. Beløpet dekker normal rengjøring av lokalene. Dersom lokalene etter endt leieperiode er i slik forfatning at ekstraordinær rengjøring er påkrevd, så må leietaker dekke ekstrakostnadene. Kostnadene ved slik rengjøring dekkes av leietaker. 

ERSTATNING

Dersom leietaker ødelegger møbler, inventar, servise eller andre gjenstander i lokalet er leietaker pliktig til å erstatte kostnadene borettslaget har ved å sette lokalet i stand eller skaffe nytt utstyr. Blåfjellet Borettslag står ikke ansvarlig for leietakers eiendeler eller gjenglemte ting.

Storstueregler

Publisert 08-03-2018

Storstua er et flott lokale. Vi ønsker at så mange som mulig benytter seg av tilbudet om å leie det til en god pris, men det er en forutsetning for å få leie lokalene at ordensreglene overholdes


DET ER NÅ INNFØRT 20 års aldersgrense på leie av lokalet. Formålet med dette er å hinde gjentakelse av uheldige hendelser.

Type arrangementer som er tillatt er:
Dåp
Barnebursdager
Konfirmasjon
Bryllup
Jubileer fra 30 år og opp
Begravelse

Andre type arrangementer MÅ det søkes spesifikt om.

Det SKAL skrives ned hvilke type arrangement det søkes om. Mangler dette blir ikke søknaden behandlet.

UTLEIEPRISER FOR 2018

Andelseiere i Blåfjellet borettslag:

Mandag - torsdag 750,- / dag

Fredag - søndag 1300,- / dag

timespris 150 kr/time

Bor du ikke i Blåfjellet borettslag:

Mandag - torsdag 1500,- / dag

Fredag - søndag 2600,- / dag

timespris i ukedager 300,-


Da vi ikke lengre oprererer med depositum vil eventuelle kostnader som følge av skader på lokalet og matriell bli krevd inn i etterkant. 

Av hensyn til naboer må lokalene være tømt senest kl 24 ved utleie.

Vask
Det vil tilkomme 500kr for vask av lokalet etter bruk. Dette er obligatorisk....  Dette betyr at du som leier skal rydde alt tilbake slik det var da du først kom inn i lokalet, mens vasking av gulv, toaletter og kjøkkenbenker blir tatt av vaskepersonalet.

LES kontrakten du får tilsendt. Der finner du info om nøkler, regler og hva du forplikter deg til å gjøre/ ikke gjøre.
Glassdørene i lokalet må ikke tildekkes av mørke ting under noen omstendigheter da glasset vil kunne sprekke.
 

ORDENSREGLER

Det er en forutsetning for å få leie lokalene at ordensreglene overholdes:

1. Leietaker er forpliktet til å sette seg inn i reglene for bruk av Storstua før

lokalene tas i bruk.

2. Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruksen for lokalene.

3. Leietaker er ansvarlig for at arrangement gjennomføres på en slik måte at hus

og inventar ikke blir skadet. Leietaker er erstatningsansvarlig for svinn og skader som oppstår i forbindelse med arrangement. Dette må rapporteres i egenerklæringsskjema ved tilbakelevering av nøkkel.

4. Lokalene skal være ryddet og låst ved leietidens utløp. 

5. Aktivitetene i huset skal ikke være til sjenanse for naboene. Vis hensyn når

det gjelder støynivået.

6. Arrangement holdes i tidsrommet mellom kl. 09:00 - kl. 24:00 dersom ikke annet fremgår i kontrakten.

7. Det skal i alminnelighet være ro fra kl. 22:00.

8. Etter endt leie leveres nøkkel tilbake samme sted iht til avtalt tidspunkt, jf.

pkt.

9. Det er ikke tillatt å fjerne utstyr fra lokalet.

10. Dersom det er dårlig vask, vennligst gi snarlig tilbakemelding før lokalene tas i bruk.

 

 

11. Alt av avfall skal kastes etter endt leie. Søppelskur befinner seg rett utenfor trappen ved inngangen til Storstuen.

 

 

12. Bord vaskes over og settes på plass samt stoler. Service som er brukt vaskes i industrimaksinen.

AVBESTILLING

Leietaker kan avbestille lokalet frem til 6 uker før leiedato uten forpliktelser. Dersom avbestilling skjer mellom 6 uker og 1 uke før leiedato beholder Blåfjellet Borettslag depositumet. Avbestilles lokalet 1 uke før leiedato eller senere betales full leie til borettslaget dersom ikke leietaker selv skaffer en ny leietaker.

Dersom arrangement må avlyses av årsaker som er borettslagets ansvar, refunderer borettslaget forhåndsbetalt leiepris, depositum og forhåndsbetaling for vask av lokalet. Borettslaget påtar seg ikke ytterligere erstatningsansvar.

VASK

Leietaker er ansvarlig for å rydde lokalene samt stoler og bord etter endt leie. 

Borettslaget skal etter endt leieperiode gå inspeksjonsrunde for å avdekke eventuelle skader.  Vask av lokalene er pr i dag gjort av innleid renholder da det viser seg at det ikke alltid har vært like bra vask fra enkelte leietakere.

Borettslaget har avtale med BN Rent & Grønt AS for rengjøring av lokalene for kr. 500,-. Beløpet dekker normal rengjøring av lokalene. Dersom lokalene etter endt leieperiode er i slik forfatning at ekstraordinær rengjøring er påkrevd, så må leietaker dekke ekstrakostnadene. Kostnadene ved slik rengjøring dekkes av leietaker. 

ERSTATNING

Dersom leietaker ødelegger møbler, inventar, servise eller andre gjenstander i lokalet er leietaker pliktig til å erstatte kostnadene borettslaget har ved å sette lokalet i stand eller skaffe nytt utstyr. Blåfjellet Borettslag står ikke ansvarlig for leietakers eiendeler eller gjenglemte ting.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book lokale herLes mer

Været i Lambertseter

Lørdag
18°C
Partly cloudy
Søndag
14°C
Partly cloudy
Mandag
12°C
Rain
Værvarsel fra yr.no

Her er vi